Honitba Kolnovice

Zde se nachází původní informace z roku 2012. Dnes je již honitba Kolnovice v její dřívější podobě zlikvidována.

Číslo a název honitby
17 Kolnovice
 
Plocha 768 ha
- zemědělská 529 ha
- lesní 189 ha
- ostatní 50 ha
 
Druhy zvěře Stavy zvěře normované / minimální
- srnčí 45 / 10
- bažanti 20 / 10
- zajíci 54 / 30
 
Vlastník
HS Mikulovice
 
Uživatel
MS Vlčí důl Mikulovice
 
Myslivecký hospodář
Medek Josef
 
Myslivecká stráž
Hric Michal
Žídek Stanislav